BETA

24.06.2016

00:13

האם דואר ישראל מעביר פרטי לקוחות לחברת ביטוח?

לאחרונה מקבלים אזרחים שמעבירים בעלות על רכב בדואר שיחות טלפון מחברת הביטוח "פוסט שווה", זמן קצר לאחר שפקדו את הסניף. בדואר טוענים כי החברה אינה מעבירי פרטי לקוחות ללא אישורם, אך במשרד התחבורה הבהירו כי הנושא הובא לתשומת לבם ושהוא הנחה את הדואר להפסיק בפעילות הזו. הסיפור המלא: הלילה בתכנית "לילה כלכלי"