BETA

04.05.2016

21:42

עודכן:

"ספר החיים": התגלה הספר שתיעד את שארית הפליטה במחנה זלצהיים

חודשים לאחר השואה, נאספו רבים מניצוליה במחנות עקורים. בקיבוץ לוחמי הגטאות נתגלה ספר אופטימי שתיעד את הרגעים השמחים של שארית הפליטה

"בהוצאת ספר החיים הזה ליהודים המשוחררים מהמחנות, סימנתי לי כמטרה לתרום את תרומתי הצנועה לחוקר העתידי ולהקל על עבודתו, ברושמי את כל עובדות החיים וכל הקורות אותנו במחנה שלנו". כך נכתב ב"ספר החיים", שהתגלה לפני חודשים ספורים בלבד בארכיון בית לוחמי הגיטאות, לילדים שהחלו את החיים שלהם במחנה העקורים זלצהיים שבגרמניה.


צבי גורביץ' אסף תמונות וכתב בכתב ידו את האירועים שקרו במחנה בו התכנסו 5,000 מהיהודים שעברו את השואה כדי לתעד עבור הדורות הבאים את שקרה שם. את אסתר בורג וציפורה זבשטיין, שגרו במחנה רגעים לאחר סיום מלחמת העולם השניה.

 

 

"לא האמנתי למראה המיטות והמקלחות במחנה". אסתר בורג, ניצולת שואה שהגיעה לזלצהיים(חדשות 10)

 

אסתר הגיעה בגיל 16 לזלצהיים, שהיה מחנה עשיר שנהנה מתרומות רבות. היא שרדה במלחמה לאחר שברחה עם משפחתה לרוסיה. לאחיר שהצטרפה לתנועת נוער, הגיעה למחנה העקורים. "היו שם מיטות ומקלחות, ואני לא ידעתי שקיימים דברים כאלו", אמרה.


ציפורה הגיעה לזלצהיים לבדה. היא הגיעה לאחר שהוריה החביאו אותה במרתף יחד עם אחיה בן התשע. "הוריי החביאו אותי בזמן פוגרום במרתף, וחשבו שהם יוכלו להימלט. הם נספו באותו הלילה, בזמן הפוגרום", מספרת ציפורה. מאותו רגע ובמשך 4 שנים, נסו ציפורה ואחיה ביערות כדי להימלט מהנאצים.

למפגש ילידי זלצהיים, שאיחד ילדים מתוך מאות רבות שנולדו במחנה בשנים הקצרות שפעל, הובא גם "ספר החיים" שנכתב, והוא הזכיר להם את שנותיהם הראשונות.


בין דפי הספר ניתן למצוא רק תמונות טובות ורגעים מאושרים ולא ייאוש או עצב, בשלב הביניים בין השואה של יהודי אירופה, לתקומה של מדינת ישראל.