BETA

17.04.2016

22:41

עודכן:

בניגוד לבקשת זדורוב: התנגדות לדיון נוסף בפרשת תאיר ראדה

לאחר בקשתו של רומן זדורוב, המדינה הודיעה כי תתנגד לדיון נוסף בביהמ"ש העליון בפרשת רצח תאיר ראדה. פרקליטיו של הרוצח מסתמכים על דעתו של השופט דנציגר, שהורה לזכות את זדורוב מחמת הספק