BETA

16.03.2016

00:51

בכיר ברשות החברות נגד המנכ"ל: "המינויים של יוגב בחברות הממשלתיות מושחתים"

בשבוע שעבר התבשרנו שמבקר המדינה העביר חומר ליועץ המשפטי לממשלה המעלה חשד לעבירות פליליות מצד מנהל רשות החברות אורי יוגב. הערב אנחנו מדווחים על מה נשען החומר הזה: טענות למינויים מושחתים בחברות הממשלתיות, "תוך הטבות של יוגב לנושיו ולמקורביו". מקורבי יוגב: "פישר מינה בעצמו מקורבים לתפקידים דומים"

 

אורי יוגב. טענות קשות נגדו
 

אורי יוגב. טענות קשות נגדו(חדשות 10)

 

3. מינוי משרד רו"ח שטיינמץ עמינח לחברת בנק הדואר - ניגוד עניינים כי השותף העיקרי הוא בעלה של מנכ"ל בנק לאומי

 

4. מינוי משרד קוסט פורר ארנסט אנד יאנג לתעשייה אווירית, נמלי ישראל ואלתא - ניגוד עניינים כי זה המשרד ששירת את החברה של יוגב, וייטווטר.


5. מינוי משרד שיף הזנפרץ לחברת נתע - המשרד כשל, לטענת פישר, בביקורת על נתיבי איילון, נתיבי ישראל ומסר בעבר מידע לא מדויק.

 

מקורבי אורי יוגב מסרו בתגובה: "יוגב לא היה מעורב כלל בבחירת משרדי רואי החשבון, ובכל מקרה אין כל ניגוד עניינים בינו לבין המשרדים הללו. הטענות האלה באות מגורמים שאינם מעוניינים בניקוי האורוות, כמו חיים פישר שבעצמו מינה את מקורביו לתפקידים דומים".

 

חיים פישר, שעומד לקבל צו הגנה כחושף שחיתות ממבקר המדינה יוסף שפירא, טוען שמנכ"ל רשות החברות אורי יוגב עשה בחברות הממשלתיות הגדולות במדינה "מהלכי הפרטה ומינויים מושחתים, תוך הטבות לנושיו ומקורביו".

 

הנה כמה דוגמאות שנחשפות כאן לראשונה, מתוך החומר שהועבר למבקר המדינה:


1. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה לביקורת של חברת נתיבי גז טבעי. המשרד נמצא, לטענת פישר, בניגוד עניינים חמור. עבד בעבר עבור החברה.


2. מינוי משרד רו"ח זיו BDO לביקורת נמל חיפה וחברת הדואר - ניגוד עניינים חמור מול החברות וכן מול יוגב, בהיותו מייצג נושאים ומשקיעים של החברה שנשלטה על ידי יוגב.