BETA

07.03.2016

00:18

משבר הדיור: תכנית "תיעוש הבנייה" של שר השיכון

שורה של צעדים חדשים יועלו מחר לאישור קבינט הדיור, כדי לקצר את משך הבנייה ולהפחית את העלויות. בין הצעדים - הבאת חברות בנייה מחו"ל כבר בחודשים הקרובים ומעבר לשיטות בנייה מתועשות כמו בנייה מפלדה במקום מבטון. בממשלה מעריכים כי התוצאה הסופית בכיס של הרוכשים צפויה להיות הוזלה של 10% כבר בעוד ארבע שנים - וכפול מזה בשנת 2030