BETA

הרפורמיסטים משתלטים על איראן: ניתוח תוצאות הבחירות

מכה קשה לשלטון השמרני באיראן – יותר ממאה חברי פרלמנט נבחרו מטעם הרשימות הרפורמיסטיות, והפרלמנט מונה כעת 20 נשים – הישג שיא. גם ממועצת המומחים, הגוף שממנה את המנהיג הרוחני הבא – נפלטו שני שמרנים קיצוניים. איך השלטון האיראני השמרני מגיב לכך?