BETA

02.02.2016

22:52

מחשב לכל תלמיד: האם הטכנולוגיה תורמת ללימודים או דווקא מזיקה?

מהפכות בתחום הלימוד מביאות את תלמידי ישראל ללמוד גם דרך המחשב, הלוח החכם והיישומונים. למרות ההתלהבות הרבה בקרב התלמידים, מחקר חדש שמפרסם ה-OECD קובע כי הלימודים המתקדמים דווקא מפחיתים את ההישגים הלימודיים של הילדים – שמאבדים ריכוז ומתעצלים בהכנת שיעורי הבית