BETA

26.01.2016

20:31

עודכן:

וירוס ה'זיקה': במדינות בדרום אמריקה ממליצים לנשים שלא להרות

במדינות שונות ביבשת הלטינית ממליצים לתושבות שלא להרות, על מנת שלא ייפגעו הילודים מהנגיף המסוכן הפוגע בתינוקות. במשרד הבריאות הישראלי מבקשים להימנע מנסיעה לכמה עשרות מדינות שבהן מקנן היתוש האחראי על הפצת הנגיף