BETA

31.12.2015

00:36

היהלום השחור: מדוע התפטרה הממונה על מניעת הטרדות מיניות בבורסה ליהלומים?

לאחר שידורו של התחקיר אמש על המתרחש בבורסת היהלומים, היום נודע כי הממונה על מניעת הטרדות מיניות בבורסה, דנה לרנר, התפטרה מתפקידה. "ניסיתי לשמור על פרטיות המתלוננת, אך היא עברה מסע הכפשות פומבי תוף פגיעה בפרטיותה", כתבה לרנר במכתב ההתפטרות • וגם: האדם שקיבל את רוב הקולות בבחירות לוועדת הביקורת בבורסה, לא נבחר לתפקיד יושב הראש - והתפטר גם הוא

תגובת הבורסה ליהלומים: "לעניין התפטרותה של הממונה על מניעת הטרדות מיניות - בורסת היהלומים מתייחסת ברצינות, באחיות ועל פי כל ההנחיות ודרישות החוק לנושא מניעת הטרדה מינית".

 

"בעניין ועדת הביקורת - על פי חוות דעת משפטית, יושבי ראש לוועדת הביקורת בבורסה נבחים על ידי חברי הוועדה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות. כך נבחר יו"ר כבר עשרות שנים".