BETA
"הטענות משוללות כל קשר למציאות". ראש השב"כ יורם כהן
"הטענות משוללות כל קשר למציאות". ראש השב"כ יורם כהן
,תקשורת שב"כ

השב"כ: "הטענות לגבי עינוי נחקרים - משוללות כל קשר למציאות"

בעקבות הביקורת שסופג לאחרונה שירות הביטחון הכללי מפעילי ימין, פרסם הארגון הודעת הבהרה בה נמסר כי הטענות שקריות. "מטרת הפרחת שקרים אלה לחלל האוויר הינה להשחיר פניו של השב"כ", נמסר בהודעה. עוד נכתב כי התארגנות הטרור היהודי שנחקרת בחשד לפיגוע ההצתה בדומא עומדת מאחורי ביצוע "פיגועים חמורים נוספים"

על רקע הטענות בעת האחרונה מצד פעילי ימין כי נחקרים יהודים עוברים עינויים בידי חוקרי השב"כ, פרסם היום (חמישי) הארגון הודעת הבהרה, בה נטען כי אותן האשמות הן שקריות וכי החשודים בפיגוע ההצתה בדומא ביצעו פיגועים נוספים גם לאחר האירוע.

 

"התארגנות הטרור היהודי, אשר חבריה נחקרים בימים אלה, עומדת מאחורי ביצוע פיגועים חמורים מתוך אידאולוגיה קיצונית ואנטי-ציונית", נמסר בהודעת השב"כ, "חברי התארגנות זו המשיכו לבצע פיגועים גם לאחר ההצתה בדומא וראו בפיגוע זה כפיגוע שראוי לחקותו".

 

"תכליתה של החקירה המתנהלת בימים אלה הינה חשיפת ההתארגנות וסיכול פיגועים עתידיים. לאור זאת ובתאום עם המערכת המשפטית נחקרת ההתארגנות על-פי אמות המידה המקצועיות והמשפטיות המקובלות לסיכול התארגנויות העוסקות בהוצאת פיגועים חמורים עתידיים. במהלך החקירות ננקטו אמצעים המתאימים לתכלית זו", נמסר בנוסף.

 

בהודעה מכחיש השב"כ את כל מה שייחסו לו מבקריו בנושא בעת האחרונה: "במסגרת דיונים משפטיים ובכלי תקשורת שונים הועלו טענות לפיהן במסגרת החקירה הוטרדו הנחקרים מינית, פגעו באיבריהם האינטימיים, נעשה שימוש ב'מיטת סדום', בבעיטות, ביריקות ,בחשמול גופם וכי אחד הנחקרים אף ניסה לפגוע בעצמו. שירות הביטחון הכללי מבהיר כי טענות אלה הינן שקריות ומשוללות כל קשר למציאות".

 

 

 

"חזונם העיקרי הוא הפלת השלטון בישראל". חשוד בהצתה בכפר דומא(הקול היהודי)

 

לדברי אנשי הארגון, "מטרת הפרחת שקרים אלה לחלל האוויר הינה להשחיר פניו של שירות הביטחון הכללי ובכך לנסות לפגוע ביכולתו לבצע את תפקידו - ע"י שיבוש החקירה ופגיעה בתדמית השירות ועובדיו".

 

עוד נטען כי פעילי הימין הקיצוני ועורכי דינם מנסים להסיט את הדיון הציבורי ממעשי הטרור שביצעה אותה התארגנות ולכן מפנים חיצים לעבר שיטות החקירה של השב"כ. בנוסף נמסר כי החקירות מתבצעות תחת אישור ופיקוח של המדינה.

 

"החקירה המדוברת מתנהלת תחת פיקוח משפטי ושיפוטי הדוק של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטים נוספים המלווים את החקירה מקרוב וכן של בתי המשפט, על ערכאותיהם השונות, בלמעלה מ-100 דיונים מסוגים שונים שנערכו בעניינם של עצורי ההתארגנות", נמסר בהודעה הארגון.

 

עוד נטען בהודעה כי "שירות הביטחון הכללי יוסיף לפעול מתוקף האחריות שהוטלה עליו בחוק על-מנת לסכל טרור ובתוך כך, להביא למיצוי הדין מול התארגנות זו, הגורסת כי למדינת ישראל אין זכות קיום. חזונם העיקרי הוא הפלת השלטון בישראל, תוך שימוש באמצעים אלימים, פתיחה במרד על מנת למנות מלך, ערעור ביחסים בין ישראל למדינות אחרות, גירוש הגויים ופגיעה במיעוטים".