BETA

08.12.2015

21:38

האבות השכולים מבקשים: "למצות את הדין עם הנאשמים"

עזר גריידי הגיע לבית המשפט לדיון במשפט הרצח של בנו יפתח, שנרצח בפתח מועדון ברעננה. לבית המשפט הגיע גם איציק מואטי אביו של אורגיל, שנרצח לפני כשלוש שנים באירוע אחר. שניהם שכלו את בניהם בזמן שאלו יצאו לבלות, וכעת שניהם מבקשים: "למצות את הדין עם הנאשמים"