BETA

21.08.2015

02:22

עודכן:

"אנליסט": איך קרה שהסבסוד הממשלתי לעמותות מתרכז במגזר החרדי?

ועדת הכספים אישרה פטור ממס על תרומות ל-348 גופים, מתוכם כמחצית עוסקים בתחום הדת. בנוסף, מעיון בכל רשימת עמותות חדשה, שמשרד האוצר מבקש לצרף לתוכנית ההטבות הממשלתית, מתברר שכחצי מהגופים משתייכים לסקטור אחד בלבד. על הפוליטיקה שמעורבת בהקלות שמקבלות העמותות החרדיות

כאשר הממשלה לא מתקצבת בצורה מלאה את הבריאות, הרווחה או החינוך, עמותות מנסות לפעול במקומה. מיליארדי שקלים מקצה הממשלה על מנת לתמוך בארגונים חברתיים מסוג זה. בין השאר, אישרה ועדת הכספים של הכנסת פטור ממס על תרומות ל-348 גופים, מתוכם כמחצית עוסקים בתחום הדת. אז איך קרה שהסבסוד הממשלתי לעמותות, שנועד לשמש למגוון מטרות, מתרכז בחלקו הגדול רק במגזר אחד?


כשנכנסים לבית חב"ד באשקלון, רואים מיד שהמקום שוקק חיים. עם שיעורי תורה, מרכז חלוקה לנזקקים וקייטנה לילדים הדתיים בעיר. המדינה מעניקה מקופתה לכל מי שיסכים לתרום לעמותה כזו פטור ממס. במקרה שבו תרמתם לבית חב"ד יותר מ-190 שקלים, 66 שקלים מתוכם - כלומר, 35 אחוז, תקבלו בחזרה לפי דרישה בצ'ק ממשרד האוצר.


ברשות המיסים מתעקשים שאין הבחנה בין חרדים לבין כל השאר ולכן גם לא מנהלים סטטיסטיקה של הגופים הנתמכים חוץ מספירה כללית. מדובר ב-5,689 ארגונים שזוכים לסבסוד בסכום כולל של כ-300 מיליון שקלים בשנה. בד בבד, אף אחד לא הגביל רשמית את התרומות למגזר החרדי בלבד, אבל מעיון בכל רשימת עמותות חדשה, שמשרד האוצר מבקש לצרף לתוכנית ההטבות הממשלתית, מתברר שכחצי מהגופים משתייכים לסקטור אחד בלבד.

 

 

 

(חדשות 10 (ארכיון))

 

ב-2015, הרבה לפני חינוך, תרבות, בריאות וספורט, דווקא סעיף הדת זכה להיכלל במועדון היוקרתי של גופים פטורים ממס. התמיכה במוסדות תורניים בלבד דרך סעיף המיסים מסתכםמת ב-150 מיליון שקלים. "דתי בגדול מכסה הכל", אומר ד"ר ניסן לימור, "יו"ר פורום ון - ליר לארגונים אזרחיים, "אפשרת לעשות הכל תחת הכותרת הזו. החל מבתי כנסת ומקוואות ועד בתי ספר. לכן זו מעטפת קלה".

 

בסיפור הזה מדברת פוליטיקה. על מנת לקבל פטור ממס, היא צריכה לקבל רוב בוועדת הכספים, שבשנים האחרונות התנהלה תמיד בראשות חבר כנסת דתי או חרדי. "הדיונים בוועדה פתוחים", אומר יו"ר הוועדה, חבר הכנסת משה גפני (ש"ס), אבל לא הייתי מסכים לנתק את נבחרי הציבור מקבלת החלטות".