BETA

12.05.2015

01:27

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
,עינת אנקר, לע"מ

נדחה ערעור הרס"ר לשעבר שהורשע באונס שוטרות: "זה לא 'נוהג חברתי', אלא עבירה"

שופטי בית המשפט העליון דחו פה אחד את ערעורו של עופר קורן, והשופטת דפנה ברק אף סברה שיש להחמיר בעונשו: "מה שעשה לא רק פסול מבחינה מקצועית, אלא גם אסור על פי החוק הפלילי". קורן נשפט לשמונה שנות מאסר בגין אונס שתי שוטרות וביצוע עבירות מין בשתי שוטרות נוספות ששירתו תחת פיקודו

בית המשפט העליון דחה היום (שני) את ערעורו של סגן מפקד יחידת הסיור במרחב איילון במשטרה, עופר קורן, אשר הורשע כזכור בביצוע שתי עבירות אונס ועבירות מין נוספות בשתי שוטרות צעירות ששירתו תחת פיקודו. התיק נוהל ע"י עו"ד שלומי אברמזון מפרקליטות המדינה ועו"ד מיכל פריסמן מהמחלקה לחקירות שוטרים.


על קורן נגזרו 8 שנות מאסר בפועל וכן פיצוי למתלוננות. השופטים החליטו להותיר על כנם את האישומים, את הכרעת הדין ואת גזר הדין החמור, כפי שניתנו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונקבע כי "במקרה שבו קיימים פערי כוחות ברורים בין המערער לבין המתלוננת בשל פער הגילים ויחסי המרות והכפיפות, מקובלת קביעת בית המשפט כי בנסיבות המתוארות היה על המערער נטל מוגבר לברר ולוודא אם ד' אכן מסכימה למעשיו או שמא התנהגותה נובעת מיחסי המרות השוררים ביניהם".

עוד קבע השופט דנציגר לגבי טענת המערער, לפיה יש להביא בחשבון את הרקע או "האווירה" שבה התנהל הרומן כביכול: "הטענה כי קיומן של מערכות יחסים מיניות בין מפקדים לעובדים תחתיהם ביחידה הפך לחזון נפרץ, ככל שיש בה ממש, אינה יכולה בשום אופן להעניק לגיטימציה לצורת התנהלות זאת, וביתר-שאת כשמדובר במי שמופקדים על אכיפת החוק".

"המערער הסביר זאת בתור 'נוהג חברתי'"

השופטת דפנה ברק אף סברה כי היה מקום לגזור על הנאשם עונש חמור יותר וציינה כי "מה שהוגדר על-ידי המערער כ"נוהג חברתי" לפיו קציני משטרה מקיימים מערכות יחסים מיניות עם שוטרות צעירות הכפופות להם, לכאורה בהסכמתן... הוא לא רק פסול, אלא גם אסור על פי החוק הפלילי".


בתחילת 2015 עלתה כזכור לתודעה הציבורית שרשרת ארוכה של תלונות על עבירות מין מצד קצינים בכירים במשטרה, שהגיעו לשיא בפיטוריו של סגן המפכ"ל, נסים מור. נגד מור נטען כי הטריד מינית שוטרת וקיים קשר פסול עם שישה שוטרות נוספות.