BETA

19.04.2015

20:11

עודכן:

נציבת הביקורת על הפרקליטות, הילה גרסטל. הדוח שלה עורר סערה
נציבת הביקורת על הפרקליטות, הילה גרסטל. הדוח שלה עורר סערה
,חדשות 10

דוח נציבת הביקורת על הפרקליטות: עד שנתיים המתנה להודעה על סגירת תיק נגד חשודים

דוח ראשון מסוגו הנוגע לפרקליטות המדינה חושף היעדר נהלים מסודרים ואחידים בין גופי הפרקליטות השונים בטיפול סגירת תיקים נגד חשודים – ומשך זמן חריג הנדרש לעתים על מנת להודיע לחשודים שלא יוגש נגדם כתב אישום. זאת, למרות שההודעה אמורה להתקבל ביום הסגירה. נמצא כי גם במקרים שהוחלט לסגור את התיק נגד כלל החשודים או שהמשטרה היא שהמליצה על הסגירה הגיע זמן ההמתנה לחודשים ארוכים, ובמקרים קיצוניים – הוא הגיע לשנתיים ואף הרבה יותר

נציבת הביקורת, בראשות השופטת בדימוס הילה גרסטל, פרסמה היום (ראשון) דוח ראשון מסוגו על הפרקליטות, שנושאו אופן ומשך זמן הטיפול בתיקים אשר הפרקליטות היא שהחליטה על סגירתם. כלומר, תיקים בהם הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד החשודים - וקיים צורך להודיעם על כך באופן מידי.


מן הדוח, שאורכו 117 עמודים, עולה בין היתר כי בתיקים שבהם הוחלט להגיש כתבי אישום רק נגד חלק מהחשודים בתיק מסוים, נאלצו החשודים שהוחלט לא להגיש נגדם כתב אישום להמתין חודשים רבים עד לסיום התהליך, במקום לקבל הודעה מידית שהתיק נגדם נסגר. למעשה, מגיע משך זמן ההמתנה בתהליך הנוגע לתיקים אלה ל-700 ימים עבור כל אחד מהחשודים, דהיינו קרוב לשנתיים.


מתוך 150 תיקים, המהווים 23.7 אחוזים מכלל מדגם התיקים באותו סוג, נמצא כי ממוצע הימים בין החלטת סגירת התיק לגבי החשודים שהוחלט לא להגיש נגדם כתב אישום עומד בממוצע על 328 ימים, ובמקרים מסוימים כפול מכך.


מקרה קיצוני שנמצא בבדיקה הגיע מפרקליטות מחוז חיפה, ובו המתינו חלק מהחשודים 2,130 ימים (כמעט שש שנים) לסגירת התיק נגדם, מהרגע שהוחלט להגיש כתב אישום נגד חשודים אחרים. מהבדיקה עולה כי המלצת הפרקליט לסגור את התיק הופיעה ברישומים בדצמבר 2005, אך בפועל החלטת הסגירה התקבלה רק בפברואר 2012, לאחר שנגזר דינו של החשוד שהועמד לדין.

 

 

פטיש בית משפט.
 

פטיש בית משפט. "הפרקליט יחתום על הסגירה ועל ההודעה"(אילוסטרציה)

 

יצוין כי במרבית התיקים שנבדקו בדוח הביקורת, כאשר מדובר בלמעלה מ-400 תיקים, הוחלט לסגור את התיק ללא הגשת כתבי אישום. בקטגוריה זו נמצא כי ממוצע ימי ההמתנה עומד על 73 בלבד. מספר ימי ההמתנה הנמוך ביותר נמצא בפרקליטות מחוז צפון, שם ממתינים החשודים 37 ימים בממוצע בלבד, ואולם בתל אביב אורכת ההמתנה 88 יום, בירושלים 86 ובמחוז מרכז - 79. במספר מקרי קיצון נמצא שההודעה נמסרה בכמה גופי פרקליטות כשנה לאחר שהתיק נסגר.


עוד נמצא כי המלצה לסגירה מידית של התיק מטעם המשטרה לאו דווקא הובילה לסגירת התיק במהירות המתבקשת. ממוצע הימים מרגע הגעת התיק לפרקליטות ועד לצאתו למשטרה נע בין 37 ל-88 יום, כאשר בתיקים בהם החשוד יוצג על ידי סנגור, קוצר משך הזמן באופן משמעותי - ולעתים הסנגור אכן קיבל את ההודעה הנדרשת כבר ביום סגירת התיק.

 

עוד עולה מדוח הביקורת כי לא קיימים הנחיות ונהלים מסודרים לגבי אופן הטיפול, אין כל אחידות בין גופי הפרקליטות השונים בביצוע הפעולות, לא קיים תיעוד רלוונטי לכלל הפעולות הנדרשות בטיפול בתיק ואף אין גורם אחראי לטיפול ופיקוח כולל על התהליך.


הדוח הסתמך על מדגם טיפול ב-500 תיקים בשבעה מחוזות גופי הפרקליטות הפליליים, בין השנים 2012-2013, כאשר חלק מהתיקים נסגרו ללא הגשת כתב אישום וחלקם נסגרו לאחר ניהול הליך נגד חלק מהחשודים בתיק. בסך הכול, נסגרו באותן שנים 19 אלף תיקים, לא כולל תיקי מעצר.


בעקבות הדוח הומלץ בנציבות הביקורת כי הפרקליט החותם על סגירת התיק יחתום גם על מכתב הודעה לחשוד. זאת, באופן שמחד גיסא יאפשר למסור את ההודעה לחשוד באותו יום עבודה, ומנגד להימנע מיצירת עומס עבודה נוסף על גופי הפרקליטות.