BETA

08.03.2015

22:21

חשיפה: יועץ נתניהו לשעבר התחייב בכתב על חזרה לגבולות 1967

מסמך רשמי בתהליך המשא ומתן, המיוחס לתקופה שלפני תחילת התהליך מול אבו מאזן, מציג עמדה גמישה מתמיד של ישראל בהתוויית גבולותיה של המדינה הפלסטינית – ובמסגרתה נכונות לשוב לגבולות 1967. יועצו לשעבר של נתניהו, החתום על המסמך: "זה היה ניסיון להתניע משא ומתן שמבוסס על עקרונות הקהילה הבינלאומית"

לחדשות 10 נודע כי בפגישה שארעה לפני מספר שנים בין מקורבו של נתניהו ויועצו לשעבר, רון דרמר, לבין שליח הקוורטט במזרח התיכון לשעבר, טוני בלייר, נחתם בידי דרמר מסמך כוונות, שיתכן כי מבהיר עד כמה היה מוכן מייצגו של נתניהו להתגמש בתהליך המשא ומתן.


במהלך הפגישה, ככל הנראה על מנת להפגין את רצינותו בתהליך, שולף דרמר נייר ומתחייב על גביו בכתב כי שטח המדינה הפלסטינית העתידית, לכשתוקם, יהיה זהה לשטח אשר נכבש בשנת 1967.


מדובר בעמדה מרחיקת הלכת ביותר בה פורסם כי יועציו של נתניהו נקטו עד כה, ויצוין כי היא מיוחסת לתקופה שלפני תחילת המו"מ הישיר מול אבו מאזן. בד בבד, יצוין כי המסמך קונסיסטנטי לעמדות אחר עליהן עומד נתניהו בתוקף, בהן סירוב לחלוקת ירושלים ושיבת הפליטים. עמדות, שבשלהן יתכן כי המשא ומתן טרם התקדם.


המסמך עליו חתם דרמר, כיום שגריר ישראל בארה"ב, מצוין גם במסגרת מסמכי קרי, המסמכים היחידים שניתן לומר עליהם כי נחשבים לרשמיים מבחינת ארצות הברית בתהליך המשא ומתן, בין השאר משום שנכתבו ונחתמו בתיאום מלא עם ישראל.

דרמר בתגובה: "בשום שלב לא סוכם על נסיגה"

בתגובה לפרסום בחדשות 10, השיב דרמר כי בסך הכול ניסה להתכתב עם העמדה הבינלאומית המקובלת בתהליך המשא ומתן, גם אם האופן בו ייצג את ישראל נגזר מעמדתו שלו, או ממעמדו כמייצג את ראש הממשלה בתהליך.


להלן תגובת דרמר: "בניגוד מוחלט לנטען, בשום שלב לא סוכם על נסיגה כלשהי. גם במקרה זה היה ניסיון להתניע משא ומתן שמבוסס על עקרונות הקהילה הבינלאומית, כשלישראל שמורה הזכות להסתייג מנושאים שאינם מקובלים עליה".