BETA

הצצה לכביש שעשוי לפתור את בעית הפקקים לגוש דן

הבשורה שתושבי השרון חיכו לה? לאחר עיכוב של שנים, בימים אלה מתקדם במרץ פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר באזור בדמות כביש 531. הכביש מתוכנן לשמש עורק התחבורה הראשי של האזור וצפוי לחסוך לנהגים כחצי מזמן הנסיעה לגוש דן. צוות חדשות 10 ביקר באתר העבודות