BETA

15.12.2014

22:54

עודכן:

הצצה לכביש שעשוי לפתור את בעית הפקקים לגוש דן

הבשורה שתושבי השרון חיכו לה? לאחר עיכוב של שנים, בימים אלה מתקדם במרץ פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר באזור בדמות כביש 531. הכביש מתוכנן לשמש עורק התחבורה הראשי של האזור וצפוי לחסוך לנהגים כחצי מזמן הנסיעה לגוש דן. צוות חדשות 10 ביקר באתר העבודות