BETA

08.12.2014

13:57

מתקן "חולות" בדרום, ביום בו הורה בג"צ לסגור אותו
מתקן "חולות" בדרום, ביום בו הורה בג"צ לסגור אותו
,רויטרס

רגע לפני פיזור הכנסת: "חוק המסתננים" אושר בוועדת הפנים

נוסחו המתוקן של החוק השנוי במחלוקת אושר לקריאה שנייה ושלישית לאחר שח"כ רגב משכה את הסתייגותה, ולאחר שחברי "יש עתיד" נאלצו אף הם לעשות זאת בהוראת ח"כ עופר שלח. בנוסח שאמור לקבל את אישור בג"צ תוגבל השהייה במתקן חולות ל-20 חודשים לכל היותר, אך רגב רמזה: "נדון בכך שוב בממשלה הבאה"

על רקע אישור החוק לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אישרה היום (שני) ועדת הפנים והסביבה גם את "חוק המסתננים" המתוקן לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה אישרה את הצעת החוק לאחר שהיו"ר ח"כ רגב וח"כ שקד, משכו את הסתייגויותיהן שנגעו להארכת המשמורת על מבקשי המקלט ל-6 חודשים והארכת השהייה במתקן הפתוח לתקופה של 24 חודשים. גם חלק מחברי "יש עתיד" שהתכוונו להתנגד לחוק משכו בסיכומו של הדבר את הסתייגויותיהם, לאחר שהוטל עליהן וטו מצד ח"כ עופר שלח.

 

עיקרי התיקונים שהתקבלו מגבילים השהייה של שוהים בחולות ל-20 חודשים, כאשר השהייה במשמורת לשוהים חדשים תוגבל לשלושה חודשים. בנוסף נקבעה חובה שתוטל הן על מעסיקי מבקשי מקלט והן עליהם עצמם להפקיד מדי חודש פיקדון חודשי, אשר יימסר לידי מבקשי המקלט רק בצאתם מישראל. מלבד זאת ייקבעו קנסות מנהליים גבוהים ותוחמר הענישה למעסיקי מבקשי מקלט עליהם חל איסור לעבוד.

 

יו"ר הועדה, ח"כ מירי רגב (ליכוד), אמרה כי תתמוך בהצעת החוק שסוכמה עם סיעת "יש עתיד" למרות שמבחינתה היא "מסתכלת לתושבי דרום ת"א בעיניים, מתנצלת ואומרת שאצביע על חוק עקר, שלא נותן שיניים להתמודד עם כניסת אלפי מסתננים". יחד עם זאת, הוסיפה ח"כ רגב כי "פירוק חולות לא יהיה על מצפוני" והציעה לעבוד על הצעת חוק נוספת בממשלה הבאה.

 

בסיום ההצבעה תקף ח"כ דב חנין את אישור החוק וטען כי אין בו " שום פתרון למצוקה הקשה של תושבי דרום ת"א". הוא הוסיף כי "רבבות מבקשי חיים מאפריקה ימשיכו גם בעתיד להסתובב בשכונות המוחלשות ביותר ללא פתרונות של דיור, תעסוקה, רווחה ובריאות. במקום לפתור את הבעיות הממשלה בחרה פעם נוספת ביצירת התלהמות ושנאה, במקום שיקום דרום תל אביב ופיזור של מבקשי המקלט, במקום פתרונות אמיתיים - רק עוד כליאה ועוד מעצרים של אנשים שנמלטו לכאן על חייהם ושלכולם ברור שכרגע לא ניתן להחזירם לארצות מוצאם".