BETA

17.11.2014

02:11

עודכן:

במשטרה וב"לאומי" טוענים: לא ידענו בזמן אמת על הסכנה ללקוחות

מחשש לביקורת אפשרית על "הפקרת" כספי הלקוחות בפרשת ההונאה התגוננו היום במשטרה וב"לאומי קארד". לדברי יו"ר הדירקטוריון בלאומי, "לחשודים לא היו את שלוש הספרות שעל גב הכרטיס". עו"ד אחד החשודים: "לא מעלה על דעתי שאדם יכול לסחוט בנק"