BETA

30.09.2014

00:34

עודכן:

באוצר מסתמכים על הכנסות קק"ל לתקציב המדינה: "שנתניהו ימצא בעצמו מקור אחר"

בהצעה שצפוי להפיץ מחר משרד האוצר יוחלט לראשונה כי כל הכנסות קק"ל, הנאמדות בכמיליארד שקלים בשנה, יופנו לסעיף מיוחד בתקציב המדינה, אשר יושקע בפיתוח תשתיות לדיור. וועדה מיוחדת אף תוקם כדי לדון על אופן חלוקת הכספים. בקק"ל מנסים לטרפד את היוזמה באמצעות הפעלת לחץ פוליטי על נתניהו וליברמן, אך בסביבתו של לפיד לא מתרגשים: "ראש הממשלה מוזמן להתערב – ולמצוא בעצמו מקור אחר לתוספות בתקציב"