BETA

21.09.2014

22:03

פרשנות: כך ייראה הדור הבא של בית המשפט העליון

הוועדה לבחירת שופטים החליטה היום פה אחד על מינויים של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מני מני מזוז, ושופטת בית המשפט המחוזי ענת ברון, לשופטים חדשים בבית המשפט העליון. השניים עשויים להביא רוח חדשה למקום, כשמזוז יחזק את הצד התקיף בנושא השחיתות השלטונית וברון תחזק את הצד הליברלי של בית המשפט. כך ייראה הדור הבא של בית המשפט העליון