BETA

מחאת הצפיפות בכיתות: ההורים ומשרד החינוך הגיעו למתווה מוסכם שיימנע שביתה

הוריי התלמידים, שאיימו להשבית את תחילת שנת הלימודים אם לא יופחת מספר התלמידים בכיתות, הגיעו למתווה מוסכם עם משרד החינוך שאמור למנוע את השביתה. על פי המתווה, כיתותיהם של תלמידי כיתות ג' עד ו' יפוצלו לשניים במקצועות היסוד חשבון ועברית, במהלך שימומן על ידי משרד החינוך

בעת האחרונה הורים לתלמידים ברחבי הארץ איימו להשבית את תחילת שנת הלימודים החדשה אם לא יופחת מספר התלמידים בכיתות, במה שזכה לשם "מחאת הסרדינים". היום (שלישי) הם הגיעו להסכמה עם משרד החינוך, שאמורה למנוע את השביתה.

 

מנכ"לית משרד החינוך וראשי המחאה הגיעו למתווה מוסכם, שהסעיף המרכזי בו הוא שכיתותיהם של תלמידי כיתות ג' עד ו', שלומדים בכיתות צפופות מאוד (מעל 35 תלמידים בכיתה), יפוצלו לשתי כיתות קטנות במקצועות היסוד חשבון ועברית. המהלך הזה ימומן על ידי משרד החינוך.

 

בתוך כך, ראשי רשויות שפתחו כיתות נוספות בעירם כדי להקטין את מספרן לא יידרשו לסגור אותן, כפי שנדרש בהוראה הקודמת של משרד החינוך. במקביל פועלת בנושא גם ועדה של שר החינוך שי פירון, אבל המסקנות שלה אמורות להיות מיושמות רק בעוד השנה. הסדר ביניים שדרשו כאמור ההורים, אמור להיחתם עד סוף השבוע.