BETA

המשטרה: אין מקום לפתוח בחקירה נגד הנשיא ראובן ריבלין

דין ודברים בין המשטרה ליועץ המשפטי לממשלה, הביאו להחלטה שלא לחקור את נשיא המדינה באשר לאירועים בהם נחשד ראובן ריבלין לפני כ-10 שנים. המשטרה קיבה את ברכת הדרך מהיועץ המשפטי לבדוק את המידע שבידיה אך חזרה אליו עם המסקנה שאין בדברים כדי לפתוח בחקירה פלילית ראשונית

(1:54 דקות)

בדיקה שהחלה כתוצאה ממידע שהתקבל באשר לאירועים שהתרחשו מלפני יותר מ-10 שנים בין נשיא המדינה, ראובן ריבלין, לקבלן המורשע דודי אפל, הביאה את המשטרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין.

 

המשטרה פונה ליועץ המשפטי לממשלה למעשה על מנת להתייעץ עמו כיצד יש לפעול, והוא מבחינתו מנחה אותה לבדוק את המידע שהובא בפניה.

 

לאחר בדיקת המידע, המשטרה הגיעה למסקנה שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית ראשונית, לאור זאת שהמידע לא הוביל לחשד ממשי המצריך פתיחה בחקירה.

 

 

המידע נבדק והמשטרה הגיעה למסקנה שאין בכך להביא לחקירה
 

המידע נבדק והמשטרה הגיעה למסקנה שאין בכך להביא לחקירה(רויטרס)

 

עם הנתונים המשטרה חוזרת ליועץ המשפטי ויינשטיין, ומעדכנת אותו בהתפתחויות. בסופו של דבר, לאחר הבדיקות והקשר בין הגורמים, כפי שזה נראה כרגע כך זה יישאר וריבלין, שבינתיים הפך לנשיא, לא ייחקר.

 

בעבר דובר לא מעט על הקשרים של נשיא המדינה עם הקבלן דוד אפל שמרצה זמן בבית הכלא, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו, בו הואשם כי הבטיח שכר של שלושה מיליון דולרים לבנו של אריאל שרון, גלעד שרון, מתוך כוונה לגרום לו לקדם את ענייניו של אפל באי היווני.

 

אמנם המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה לא מצאו מקום לחקור את נשיא המדינה, יחד עם זאת, בפברואר 2001, זומן ריבלין לחקירה, יחד עם אהוד אולמרט, לאחר שריבלין נחשד כי קיבל טובות הנאה וכספים מאפל במשך שנים לצורך פעילותו הפוליטית.