BETA

19.07.2014

02:38

עודכן:

תומכות לחימה: האימהות והנשים ששולחות את הגברים להילחם ונשארות מאחור

הן יושבות מאחור, בבתים ובעורף, ונדרש מהן להיות חזקות, האימהות ונשות חיילי המילואים ששלחו את בעליהן והילדים לחזית. אבל מה קורה אצל חלק מהן שנדרשות לשלוח את הבנים וגם את הבעלים? המחשבות והדאגות שנשארות בבית כשהגברים במשפחה יוצאים להילחם

(5:01 דקות)