BETA

14.07.2014

00:27

עודכן:

הכי קרוב לרקטות: הצצה למציאות של תושבי כרם שלום

הפצמ"ר שנפל הבוקר בין בתי המגורים לחדר אוכל השאיר אומנם בור פעור בקרקע אך לא השאיר צלקת בנפש אחד מילדי הקיבוץ, שנסעו עם משפחותיהם לצפון כדי לנסות ולברוח, ללא הצלחה, מצלילי האזעקות. אף על פי כן, חברי הקיבוץ עדיין משוכנעים כי מדובר במקום שהוא "95 אחוז גן עדן, 5 אחוזים גיהינום" ומספרים כי משפחות נוספות אמורות לעבור להתגורר בקיבוץ בשבועות הקרובים