BETA

16.06.2014

00:40

העוזרת שעבדה עבור שטרית: בהקלטות מתועדים שבעה מקרים של הטרדה מינית

העובדת לשעבר טוענת כי שבעה מקרים שונים של הטרדה מינית מתועדים בקלטות שחשפה בפני מאיר שטרית ופרקליטיו. בשלב זה היא מסרבת להעיד במשטרה וטוענת כי המקרה כבר מאחוריה בעקבות הפיצויים שהיא קיבלה. היועץ המשפטי לממשלה ינסה להשיג את החומרים הרלוונטים כדי לפתוח תיק חקירה נגד חבר הכנסת

פרטים חדשים נחשפים בפרשת ההטרדות המיניות שביצע לכאורה חבר הכנסת מאיר שטרית בעוזרת הבית שלו. על פי העוזרת, בקלטות שהציגה בפני שטרית ופרקליטיו מתועדים שבעה מקרים שונים של הטרדה מינית שבוצעו על ידי מעסיקה לשעבר.

 

העוזרת אמרה למקורביה שגם היום היא מסרבת להעיד במשטרה, כי היא סבורה שהמקרה כבר מאחוריה בעקבות הפיצויים שקיבלה, ומחשש להשלכות המשפטיות שתגענה כתוצאה מכך.

 

בשלב זה, היועץ המשפטי לממשלה בוחן כיצד ניתן להתקדם עם החקירה ולהגיע לאותן קלטות ומסמכים שמפלילים לכאורה את שטרית. בהמשך הוא ינסה גם להגיע לעוזרת, שעדותה קריטית עבור בניית תיק החקירה.

 

ביום רביעי נחשף לראשונה בחדשות10 כי עוזרת הבית הועסקה על ידי ח"כ מאיר שטרית ורעייתו רות במשך שנה וארבעה חודשים. לאחר שפוטרה היא החליטה לתבוע כסף רב מהזוג בגין מה שראתה כשורה של מעשים שפגעו בזכויותיה ובתנאי העסקתה, הן מצד שטרית והן מצד רעייתו, והן מצד שניהם ביחד כמעסיקים. הטענה החמורה ביותר שלה היא ששטרית הטריד אותה מינית.

 

באמצע שנת 2013 פנה עורך דינה של העוזרת לשטרית ותבע ממנו פיצוי על ההטרדות המיניות. העוזרת תיארה שורת הטרדות מיניות והייתה מצוידת בראיות משמעותיות המחזקות את טענתה.

 

שטרית פנה במהירות לעורך דין בכיר ומוכר לדיני עבודה, נחום פיינברג, ושלח אותו לנהל ביעילות משא ומתן מהיר עם העובדת. המשא ומתן היה אכן מהיר ואפקטיבי - שטרית והעובדת חתמו על הסדר סודי לפיו ישלמו לה 270 אלף שקלים, והיא תוותר על כל טענה כלפיהם, וכל תביעה בעתיד. כמו כן שני הצדדים התחייבו לשמור על סודיות ההסכם. כל צד הסכים כי אם יפר את הסודיות, ישלם לשני 250 אלף שקלים.

 

ההסכם נחתם, הכסף שולם לעוזרת. שטרית חשב שבכך הסתיים העניין בבחינת "ולא נודע כי בא אל קרבו". זמן קצר לאחר חתימת ההסכם הגיעה השמועה אל המשטרה. חוקרים בכירים הצליחו להגיע אל המתלוננת, אך זו התחמקה מהם ולא שיתפה פעולה. החוקרים נשארו עם השמועה.