BETA

29.05.2014

23:58

מחכים לניתוח? ברפואה הפרטית ההמתנה הרבה יותר קצרה

דו"ח חדש שפרסם משרד הבריאות חושף את הפער העצום בין זמני ההמתנה הידועים לשמצה שברפואה הציבורית לזמנים הקצרים באופן מגוחך של הרפואה הפרטית. זאת , כפועל יוצא של המחסור בכוח אדם, מחוסר בחדרי ניתוח ומחסור בתקציב לניתוחים מצילי חיים. "הנתונים הללו אינם סבירים", מודה מנכ"ל משרד הבריאות