BETA

03.03.2017

00:03

עודכן:

בניגוד לחוק: המדינה מתעלמת ממתחם מסחרי ענק שנבנה על ידי מיליארדר

"אנליסט": לפני שנים קיבל המיליארדר סמי שמעון אדמה מוזלת בנתניה כדי להקים בה מרכז לשינוע מזון. בהמשך, הפך שמעון את השטח לקניון מסחרי ענק שמגלגל מיליוני שקלים בשנה. הכי חמור? המינל והעירייה יודעים על כך, אך לא עושים דבר – על החשבון שלנו