BETA

20.05.2014

00:23

משרד השיכון מעוניין לחלק בעצמו את הכספים מקק"ל, משרד האוצר מסרב לקבלם מלכתחילה

לאחר שנחשפה החלטתה להעביר 2.5 מיליון שקלים מתקציבה למדינה, מכתב שנשלח היום ממשרד האוצר הראה כי המדינה מסרבת לקבל את הכסף. הרקע לכך הוא מחלוקת קשה בין משרד האוצר למשרד השיכון, שמעוניין להחליט בעצמו כיצד לחלק את הכסף. משרד האוצר פנה ליועץ המשפטי לממשלה בטענה לפיה "הדבר אינו בסמכות הממשלה". השר אריאל בתגובה: "אני שותף בהשגת הסיכום עם קק"ל, יחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה"