BETA

05.05.2014

01:41

קק"ל תירשם כחברה לתועלת הציבור אך לא תהיה תחת ביקורת מבקר המדינה

הצעתה של ציפי לבני להפוך את קרן קיימת לישראל לגוף המבוקר על ידי מבקר המדינה נפלה בהצבעה בכנסת. חמישה הצביעו נגד, ביניהם גם ישראל ביתנו בראשותו של אביגדור ליברמן. מבקר המדינה קבע כי קק"ל תירשם כחברה לתועלת הציבור, פעולה שתכריח אותה להציג לפחות מעט שקיפות

הניסיון להפוך את קרן קיימת לישראל לגוף שקוף יותר, שיהיה תחת ביקורת מבקר המדינה - נכשל. שרת המשפטים, ציפי לבני, אמנם נלחמה על ההצעה הזאת, אבל היא נפלה ברוב של חמישה נגד ארבעה.

 

"הבית היהודי" ו"ישראל ביתנו" בראשותו של אביגדור ליברמן הצביעו נגד, כאשר לבני ו"יש עתיד" בראשותו של יאיר לפיד, שדיבר על כך שכמות כזו של כספים פשוט לא יכולה להישאר לא שקופה, הצביעו בעד.

 

מי שלמעשה הכריע את העניין היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אמנם החליט לקדם ועדה שתוך 60 יום אמורה להמליץ האם לשים את קק"ל ותחומיה תחת מבקר המדינה, אך חברי אותה ועדה יהיו מזכיר הממשלה והיועצת המשפטית למשרד הראש הממשלה (שניהם מטעם נתניהו) כשאליהם הצטרף מנכ"ל קק"ל, לו יש אינטרס ברור.

 

לבני, שהתעקשה להעמיד את הנושא להצבעה כדי לחשוף מה כל אחד הצביע, התנחמה בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שאמר כי צריך לפחות לרשום את קק"ל כ"חברה לתועלת הציבור", פעולה שתחייב אותה לפחות לכמות קטנה של שקיפות.