BETA

07.04.2014

23:37

ועדת אלאלוף: "הקיצוץ בקצבאות הילדים והבטחת ההכנסה הביאו לעוני מחפיר"

הוועדה שמונתה על ידי שר הרווחה הקודם, משה כחלון, תגיש את המלצותיה בקרוב וחלק מהן דורשות להחזיר את קצבאות הילדים והבטחת ההכנסה. משרד האוצר ובנק ישראל צפויים להתנגד להמלצות הוועדה, כל זאת על רקע דוח מבקר המדינה שחשף נתונים מדאיגים

(5:16 דקות)

דוח מבקר המדינה שהתפרסם היום חשף את הנתון הקשה המספר על יותר מ-300 אלף משפחות בישראל הנמצאות באי-ביטחון תזונתי או במלים אחרות היעדר אפשרות כלכלית לצרוף מזון באופן סדיר.

 

על רקע פרסום דוח מבקר המדינה והנתונים הקשים, ועדה ציבורית מיוחדת למאבק בעוני שמינה שר הרווחה לשעבר, משה כחלון, אמורה להגיש את המלצותיה בקרוב, בהן כמה מסקנות מפתיעות.

 

עיקרי ההמלצות של ועדת אלאלוף שמונתה לעמוד על ממדי העוני בישראל, מורים על החזרת קצבאות הביטוח הלאומי שקוצצו ללא הפסק בשנים האחרונות וגרמו לטענתה לעוני מחפיר בקרב חלק גדול מהמשפחות.

 

 

העוני המחפיר הוא כתוצאה ממדיניות ממשלתית של שנים בקיצוץ הקצבאות
 

העוני המחפיר הוא כתוצאה ממדיניות ממשלתית של שנים בקיצוץ הקצבאות(רוני שיצר)

 

כמו כן, הסקר מצביע על כך שהמשפחות הנזקקות לסיוע הגדול ביותר בכל הנוגע לביטחון תזונתי הן משפחות חד הוריות, ומשפחות המשתייכות לאוכלוסייה הערבית. הקריטריונים של מבחני התמיכה לא תמיד כוללים משפחות אלה.

 

השנה לקראת חג הפסח יותר ויותר עמותות הפועלות לסיוע לארוחות לנזקקים, מדווחות כי אינן יכולות לעמוד בביקוש לקראת החג. הנתונים היבשים מספרים על עלייה של 15% בקרב המשפחות הפונות לסיוע וכמו כן עלייה של 47% מהפונים מקרב מעמד הביניים.

על פי הוועדה, הקצבאות המדוברות שגרמו למצב הן קצבאות הילדים שקוצצו מצד אחד והרמה הנמוכה של הבטחת ההכנסה בישראל מהצד השני.

 

משרד האוצר ובנק ישראל צפויים, למרות מסקנות הועדה, להתנגד להחזרת הקצבאות, שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בעבר כי פוגעות בתמריץ של הישראלים לצאת לעבודה.

 

כחלק מדוח המבקר, פורסם סקר של הביטוח הלאומי שנערך ב-2011 המתאר את המצב העגום בכל הנוגע לביטחון התזונתי בקרב משפחות נזקקות. על פי הסקר, בישראל 308,000 משפחות שדיווחו כי בשל המחסור בכסף הן צמצמו את גודל הארוחות שלהן ולעיתים אף לא אכלו במשך יום שלם.

 

 

מבקר המדינה, יוסף שפירא. 308,000 משפחות נמצאות באי-ביטחון תזונתי
 

מבקר המדינה, יוסף שפירא. 308,000 משפחות נמצאות באי-ביטחון תזונתי(חדשות 10)