BETA

05.02.2014

00:28

עודכן:

הרכבת לא עוצרת: חשד לזיוף פרוטוקול והחלטות ישיבת דירקטוריון

החשד המדובר הוא בשינוי החלטת דירקטוריון בפרוטוקול הישיבה הנוגעת לכמה זמן ישמשו בכירי הרכבת בתפקידם. מנכ"ל הרכבת, בועז צפריר, מאשים את יושב הראש, דורון וייס, בזיוף. הלשכה המשפטית של רכבת ישראל קבעה כי מדובר בהליך לא חוקי לכאורה

(1:38 דקות)

דירקטוריון הרכבת יתכנס מחר לדיון חירום בעקבות הודעת מנכ"ל רכבת ישראל, בועז צפריר, על מה שנחשד כזיוף פרוטוקול מאחת הישיבות האחרונות שנערכו בדירקטוריון הרכבת. במכתב רשמי הודיע צפריר כי חל שינוי בלתי מוסבר בפרוטוקול הישיבה ושנעשה על ידי יושב ראש הרכבת, דורון וייס, שבעברו כיהן גם כסגן ראש השב"כ.

 

הנושא שנידון בישיבה ולפיו יש חשד כי נוסח מחדש, נוגע להליכי המינוי של בכירים ברכבת, באשר למספר השנים שיוכלו לשמש בתפקידם. ההודעה המקורית על פי גרסתו של צפריר גרסה כי "דירקטוריון החברה מורה להנהלה להציג מחדש את הקריטריונים, המסמכים וההחלטות שהתקבלו בעניין קציבת מועד העסקת בכירים".

 

ההחלטה המשוכתבת של אותה החלטה שהתקבלה בדירקטוריון ונכתבה בפרוטוקול שנחשד כמשופץ, הייתה כי "מובהר שעד הדיון בנושא, החברה לא תאריך לאף עובד הנמצא בקריטריון כזה את החוזה לשנה נוספת".

 

 

רכבת ישראל. המנכ
 

רכבת ישראל. המנכ"ל חושד ביושב הראש שזייף פרוטוקול ישיבה בנוגע לבכירים(רפי דלויה)

 

כאמור, ההחלטה המופיעה בדירקטוריון אינה זו שלכאורה התקבלה בישיבה והלשכה המשפטית ברכבת מיהרה להגיד כי מדובר בהליך לא חוקי וסותר לכאורה את כללי טוהר המידות. ברכבת ישראל אישרו את הפרטים ומסרו כי הטיפול בעניין הועבר לטיפול הדירקטוריון.