BETA

04.02.2014

23:49

עודכן:

הבית היהודי מציגה: כך מיטיבים עם פעילי המפלגה

כחלק מחיזוק הקשר עם המפלגה, קיבלו חברי הבית היהודי הודעה מהמנכ"ל ובה מוצגים להם מכרזים פומביים למשרות במשרדי ממשלה שונים. לתחקירן חדשות10 שהציג עצמו כפעיל, נאמר כי עליו לעמוד בתנאי הסף הראשוניים "ואז ננסה להיכנס לתמונה". מהבית היהודי נמסר: "הכל נעשה לאחר בדיקה ואישור משפטי"

מינויים פוליטיים הם עסק מורכב מאוד בישראל, אך מתברר שבכל זאת, הפוליטיקאים המקומיים לא אמרו עדיין נואש ויודעים כיצד לגרום לפעילים תחושה טובה. בהודעת דואר אלקטרוני שקיבלו לאחרונה פעילי "הבית היהודי", עליו חתום מנכ"ל המפלגה, מוצגת בפניהם סדרת מכרזים פומביים למשרדים בממשלה, תוך שלתחקירן חדשות10 שהתחזה לפעיל מובטח ניסיון לקדמו לקבל את המשרה.

 

במייל שנשלח לפעילים נכתב: "אנו מצרפים סדרה ראשונה של מכרזים פומביים המפורסמים כרגע במשרד הכלכלה. נשמח להרחיב גם לגבי משרדי ממשלה נוספים שבידי הבית היהודי". כמו כן, צורפו אליו מכרזים של נציבות שירות המדינה.

 

יש לציין כי הודגש אמנם שראשית יש לעמוד בתנאי הקבלה למשרות השונות, אולם בשיחה עם תחקירן חדשות10, יובל אגסי, נרמז מספר פעמים כי המפלגה "תדחוף" אותו לקבל את המשרה לאחר שיעבור את שלב המיון הראשוני.

 

בבית היהודי אמרו בתגובה: "המפלגה לקחה על עצמה לעזור לחבריה וליידע אותם על מכרזי עבודה פומביים, כמובן לאחר בדיקה ואישור משפטי. לאחר פנייתכם הדגשנו לטלפן הנמרץ כי מדובר ביידוע בלבד, וכי אין באפשרותנו לעזור מעבר לכך".