BETA

27.12.2013

00:09

אלי כהן: "דרעי רוצה לחנך את הציבור? טול קורה מבין עיניך"

בזמן שהצד החרדי מתלונן על "כניעה של בית המשפט להסתה התקשורתית", חגגו היום תושביה החילוניים והמסורתיים של בית שמש את החלטת בית המשפט לקיים בחירות חוזרות בעיר. כעת מחכים כולם לערעור בעליון, ובמידה והוא יידחה, יקבל שר הפנים 120 יום להחליט על מועד בחירות חדשות

באופן סמלי משהו, חלק מהטרמינולוגיה בה השתמש היום הצד החילוני-מסורתי בבחירות בבית שמש - שחזר לחייך היום עקב החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים לקיים בחירות חדשות בעיר - היה לקוח מעולם הדת.


"יש צדק, יש אלוהים", אמרו תומכיו של אלי כהן, שהכריז: "מבית שמש יצאה תורה חדשה לגבי התנהלות הבחירות". אותו כהן הפסיד בהפרש קטן למשה אבוטבול החרדי, בבחירות הסוערות ומעוררות המחלוקת, שלגביהן קבע היום בית המשפט כי היו בהן "ליקויים חמורים שיורדים לשורש הבחירות, ויש בהם משום פגיעה חמורה בטוהר הבחירות - פעילות מאורגנת העולה לכדי שיטה, ושבאה להביא לבחירתו של אבוטבול".

 

כהן, שקיבל את הבשורה בעודו נמצא בתל אביב, חזר לעירו כמנצח, ולא היה יכול להימנע מקטנה מתחת לחגורה למתחרים. "הם שזייפו, ומודים שזייפו, הם שיחנכו את הציבור הכללי?", הוא אומר כשהוא שומע ברדיו את הידיעה על כך שאריה דרעי, יו"ר ש"ס, מתכוון לערר, "טול קורה מבין עיניך!".


ובעוד כהן מקיים ישיבת קמפיין ראשונה ומאולתרת בבית קפה שכונתי, הצד החרדי, שניצח בבחירות, טוען לקיפוח ולהיסחפות של בית המשפט אחרי הזרם התקשורתי. "איפה שיש ניחוח חרדי, פסק הדין פועל בהתאם ולא לטובתנו", אומר סגן ראש העירייה שמואל גרינברג, "הלחץ הציבורי הכריע, ובית המשפט נכנע ונסחף להסתה התקשורתית, ולא בחן בענייניות את חומר הראיות הדל והקלוש".

 

ומה עכשיו? לאבוטבול וחבריו יש 14 ימים לערער לבית המשפט העליון, שיכול גם להחליט על השעיית ראש העירייה וחלק מחברי המועצה בעת הדיונים בהליך. אם העליון יחליט לשמור על כנה את החלטת בית המשפט מהיום, יקבל שר הפנים גדעון סער 120 ימים כדי לקבוע תאריך חדש לבחירות. "ההרגשה מאוד לא נוחה ומאוד מאכזבת", סיכם אבוטבול, "יכול להיות שנצליח, ואם לא - נצא לבחירות. לא קרה כלום".