BETA

05.12.2013

22:19

עודכן:

נשירה בעלייה: 30 אלף נפלטו ממערכת החינוך ב-2012

במשרד החינוך מאוד לא רוצים שהמספרים האלה יחשפו, אולם נתונים שהגיעו לחדשות 10 מצביעים על עלייה של 8% בנשירה מבתי הספר הממלכתיים, 18% בבתי הספר הערבים ו-21% בבתי הספר הערבים. 5,000 נשרו מבתי הספר היסודיים. ומה מתכוונים לעשות עם כל זה במשרד החינוך?

הם נמצאים בסמטאות ובגנים הציבוריים סמוך לביתכם. מבלים שם ביום וישנים שם בלילה. בבוקר הם לא קמים ללימודים כמו רוב בני גילם. בעבור כ-30 אלף תלמידים שנושרים מדי שנה ממערכת החינוך, הרחובות הם תחליף לבית הספר. מנתונים שהגיעו לידי חדשות 10 עולה כי מכ-30 אלף התלמידים שנשרו ממערכת החינוך ב-2012, כ-5,000 נשרו מבתי הספר היסודיים. שיעור נשירת התלמידים בחינוך היהודי הממלכתי בכללותו עלה ב-8% לעומת 2011, בחינוך הערבי ב-18%, ואילו בחינוך החרדי נרשמה העלייה הגדולה ביותר בנשירה - 21%. בין כיתה י"א ל-י"ב, אחד מכל שישה חרדים נושר מבית הספר.

 

"בכיתה ה'-ו' התחלתי להבריז, כיתה ז'-ח' לא הגעתי בכלל. כיתה י' שבוע הייתי בבית שבוע הייתי שם. על השבוע הראשון העיפו אותי. י"א עזבתי את בית הספר", מתארת טניה שנפלטה ממערכת החינוך. היא מעולם לא חשבה שתגיע לרחובות, אבל דווקא שם מצאה מפלט זמני אחרי שעזבה את המסגרות החינוכיות בזו אחר זו. "הייתי ילדה טובה כך ראיתי את עצמי, מה אני ילדת רחוב? ואז אני פתאום ברחוב סיגריות אלכוהול, עשיתי סמים. כל הדברים שפעם חשבתי על אנשים כמחוקים, אז הפכתי להיות כזאת".

 

על הנתונים האלה במשרד החינוך מעולם לא מכנסים מסיבת עיתונאים. זהו נושא רגיש שמסמל כישלון של מערכת החינוך. בימים אלה מנהלת העמותה לחופש המידע מאבק מול משרד החינוך בדיוק על נתונים אלה. בעמותה ביקשו לקבל את מספר התלמידים הנושרים בכל בית ספר. כעבור שלושה חודשים השיבו במשרד החינוך כי אין בידיהם  נתונים. בעמותה לא ויתרו ופנו עוד כמה פעמים, אך לא קיבלו מענה עד שבפעם האחרונה התבשרו כי ייאלצו להתחיל את כל התהליך מחדש. התירוץ - הנתונים קיימים בפילוח שונה מזה שהוגש בבקשה. "את הילדים הנושרים אף אחד לא סופר, לכן גם לא באמת ידוע. מספרם כמעט בגדר סוד מדינה", טוען שר החינוך לשעבר, יוסי שריד. "כל מערכת רוצה להתגאות בהישגיה ועוצמותיה, ומערכות נוטות להסתיר ולהסוות את נקודות התורפה שלהן".

 

גם לאחר קבלת הנתונים, יש להדגיש כי המספרים האלה אינם כוללים מספר גבוה הרבה יותר של תלמידים שאמנם רשומים בבתי הספר, אך בפועל כמעט לא מגיעים ללימודים, מנותקים מבית הספר כמעט לחלוטין. כ-30% מתלמידי בתי הספר העל-יסודיים מוגדרים "בתהליך נשירה סמויה", שליש מהם - כ-90 אלף נערים ונערות - מנותקים לחלוטים מבית הספר. "יותר ויותר תלמידים נמצאים בבתי הספר מבלי שהם מפיקים תועלת מבית הספר בגלל קשיי תפקוד", ראומרת ד"ר פלורה מור. |גם כשהם מגיעים לבית הספר הם הרבה פעמים לא שוהים בלמידה, הרבה יותר בחצר מבשיעורים. הם מתקשים לקבל סמכות של מבוגר ונמצאים בקושי ביחסים הבין-אישיים. ככל שעוברות השנים והתלמידים לא משתלבים עם תקווה ורמת ביטחון להדביק את הקצב, נראה הידרדרות ברמת הנשירה".

 

בתוגבת משרד החינוך לכתבה הוצגו נתונים שונים מאלו שהציג המשרד בעצמו והגיעו לידי חדשות 10. לפי משרד החינוך: "חל צמצום משמעותי בשיעור התלמידם הנושרים. ירידה של כ-8,000 תלמידים בבתי הספר העל-יסודיים". את הפער בין הנתונים הם הסבירו בשיטות חישוב שונות בין המשרד והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בינתיים, במשרד אומרים שישנן תוכניות שונות להתמודדות עם התופעה, בהן החזרת החינוך הטכנלוגי-מקצועי. בשנת הלימודים הבאה עתידים להיפתח שישה בתי ספר של החינוך הטכנולוגי.