BETA

10.02.2017

21:34

משהו קטן וטוב: בן ה-9 שמוציא ספר על מנת לחלקו לילדים בבתי חולים

להראל גרינפלד בן ה-9 היה חלום - להוציא לאור ספר ילדים, כששכח לכתוב ברכה למורה ליום המורה הוא כתב לה סיפור. גרינפלד גייס את שני חבריו לשכבה והשלושה מגייסים כסף ב"הדסטרט" כדי להוציא לאור את הספר ולחלקו במחלקות הילדים בבתי החולים