BETA

31.10.2013

22:49

למרות התקנות: למה נשים לא יכולות להעיד ברבנות?

מניעה הלכתית אמנם אין, אבל זה ממש לא מפריע לרבנויות המקומיות לסרב לנשים להעיד ולדרוש שאך ורק גברים יגיעו לעשות זאת. "הרפורמים דרשו את זה, אבל רצוי גברים". הרב שאול פרבר: "אם לא מקבלים את דעות הנשים צריך להצביע ברגליים"

זוגות המתחתנים בישראל צריכים להביא בעת הרישום לנישואים עדים המעידים על רווקותם, ולמרות שלא רבים יודעים זאת - לא רק גברים יכולים להעיד, אלא גם נשים. אלא שבניגוד להנחיות הברורות של הרבנות הראשית לא בכל המועצות הדתיות מאפשרים לנשים לעשות כך.

 

"כשרציתי להתחתן ביקשו ממני עדים בשביל להוכיח שאני רווקה ואחרי שביקשתי להביא חברות אמרו לי שאי אפשר ורק חברים יכולים להעיד עבורי", אמרה צעירה לפני חתונתה. "אין מניעה הלכתית, מדובר בעדות מנהלית צרופה. אם לא מקבלים את העדות של הנשים, אתם צריכים פשוט להצביע ברגליים", אמר הרב שאול פרבר, ראש מכון "עתים".


אחרי אין ספור בירורים ובקשות פרסמה הרבנות מכתב רשמי עם הנחיות חדשות. "ניתן לקבל עדות אישה בפני הרב רושם הנישואין או בפני בא כוחו לצורך הוכחת מעמד אישי", נכתב. אבל המציאות כאמור שונה וכמה שיחות טלפון מגלות את האמת. ""לפתיחת תיק רווקות יש להביא: שתי תמונות פספורט, תעודת זהות כולל ספח, שני עדים גברים לא קרובי משפחה", נאמר בהודעה הקולית מהמועצה הדתית באילת.

 

גם באור עקיבא המצב זהה, שם מבקשים באופן חד משמעי "שני עדים גברים לא קרובי משפחה, לא ביניהם ולא אליה, לא ניתן להביא נשים". דווקא במועצה הדתית בחצור הגלילית מודים כי יש הנחייה חדשה אבל הם הם מצידם, מעדיפים להתעלם. "היום יש תקנה חדשה, הרפורמים דרשו את זה, אבל עדיף ורצוי שיהיו גברים".