BETA

15.10.2013

22:56

הושג סיכום עם ההסתדרות: הפיטורים ב"טבע" הוקפאו

חמישה ימים לאחר ההודעה הדרמטית על פיטורי מאות עובדים בישראל, יו"ר ההסתדרות התערב במשבר והצליח להגיע להסכמה עם מנכ"ל ענקית התרופות. השניים סיכמו על דחייה בהוצאת הפיטורים אל הפועל, ובמקביל מספר המפוטרים אמור לרדת. טבע גם תקדים את גיל הפרישה של חלק מהעובדים

אנחת רווחה לעובדי טבע: בתום פגישה בת כ-5 שעות בין יושב ראש ההסתדרות, עופר עיני, לבין מנכ"ל ענקית התרופות ג'רמי לוין, הושגה בין השניים הסכמה שהובילה להקפאת פיטוריהם של מאות מעובדי החברה בישראל, עליהם היא הודיעה רק לפני מספר ימים. המשמעות: הפיטורים הוסרו מהפרק לפחות באופן זמני, וגם כשיבוצעו, מדובר יהיה כנראה בכמות קטנה יותר של עובדים.

 

עיני ולוין נועדו במשך כ-5 שעות בבניין ההסתדרות, ובתום הפגישה הארוכה נודע כי הצליחו להגיע להסכמה. עיני העלה מספר הצעות שנענו בחיוב על ידי לוין, בהן למשל הקדמת גיל הפרישה של חלק מעובדי החברה כחלק מההתייעלות אותה היא מעוניינת לבצע. שני האישים לא נפגשו מעולם בעבר, ומכאן נבע אורך הפגישה ביניהם.

עיני פרס לפני לוין מתווה לפתרון משבר הפיטורים, שכולל פנסיה מוקדמת ופרישה ברצון בתמורה לפיצויים מוגדלים לעובדים. השניים סיכמו כי להסתדרות תהיה זכות להטיל וטו על פיטורים שיתבצעו בניגוד לרצונה, מה שלמעשה ניטרל את פיטוריהם של כ-750 עובדים.

 

מוקדם יותר, עם הגעתו ללשכה של עיני, אמר מנכ"ל טבע כי "החלטנו לבצע צעדים של התייעלות, ואנחנו נעשה את זה, כי העתיד של טבע חשוב לנו". מנגד, יו"ר ההסתדרות הצהיר כי "חברה שמקבלת פטורים מהממשלה, מוכרחה להתחייב לאי-פיטורי עובדים שרירותיים מצד שני".

 

בתזמון שנראה מושלם, פרסם היום מבקר המדינה יוסף שפירא דוח בו הוא מותח ביקורת חריפה על הקלות המס שניתנו לטבע ולחברות נוספות. בין היתר הפנה שפירא את הביקורת למשרד האוצר, וקבע כי האחרון "כשל הן במדיניות המס על האזרחים, והן בהטבות המס לחברות הגדולות".

 

"על קובעי המדיניות הכלכלית, ובראשם ראש הממשלה ושר האוצר, לדאוג לכך שמשטר המס וההתחייבויות התקציביות של הממשלה יעלו בקנה אחד עם המגבלות הפיסקליות (תקציביות) שנקבעו בחוק ועם יעדי הממשלה בתחום הכלכלי והחברתי, לרבות יעד צמצום אי-השוויון והפערים החברתיים", סיכם המבקר.