BETA

13.08.2013

00:35

החל מינואר: קצבאות הפנסיה יקוצצו ב-10 אחוזים

במשרד האוצר הזהירו: בגלל תשואה נמוכה לקרנות הפנסיה, הקיצוץ הכרחי – או שכל מערכת הקרנות עלולה לקרוס בעתיד. עוד בתוכנית כדי להתמודד עם המשבר: העלאת גיל הפרישה

מכה בכיס לפנסיונרים. החל מחודש ינואר הקרוב, כל הפורשים לגמלאות יסבלו מקיצוץ אחיד של עשרה אחוזים בקצבתם החודשית. הסיבה: מצב הכלכלה הישראלית, שהביא לתשואה נמוכה מהצפוי ברכיב הפנסיוני העיקרי כיום - ההשקעה בשוק החופשי.

 

לאורך עשרות שנים, היתה הממשלה בישראל מנפיקה אגרות חוב מיועדות, שקרנות הפנסיה היו רוכשות ובונות עליהן כ-80-90 אחוזים מהקופה, וכל זאת בתשואה מובטחת של כחמישה אחוזים, בריבית מועדפת, גבוהה מריבית השוק. השיטה הזו אפשרה למדינה לסבסד את ריביות הפנסיה לאזרחיה, ופרשה תחתם רשת ביטחון למעשה, שמיתנה תנודות אפשריות בתשואה, ושמרה על הכסף.

 

כיום, עם זאת, המצב שונה: רק כ-30 אחוז מכספי הפנסיה מושקעים באותן אגרות חוב, וכ-70 אחוזים מושקעים בשוק החופשי, לפי שיקול דעתם של מנהלי הקרן. משרד האוצר קיווה לתשואה של ארבעה אחוזים לאורך זמן, לפי הניסיון שהצטבר, אבל התשואה הממוצעת נפלה בשנים האחרונות לשני אחוזים בלבד, והכסף נשחק ועובד עבורנו פחות. קרנות הפנסיה כבר לא תוכלנה לשלם את הקצבאות שאנשי האוצר הבטיחו על הנייר.

 

הקיצוץ של עשרת האחוזים הוא רק צעד ראשון, כאשר במשרד האוצר הסבירו שאין ברירה, והחלופה לדבריהם היא קריסה של כל מערכת קרנות הפנסיה בתוך שנים אחדות. בהמשך מתכננים באוצר להעלות את גיל הפרישה, ואולי גם את ההפרשות של השכירים לקרנות פנסיה, כדי להגדיל את צבירת הכספים בקרנות הללו.