BETA

07.05.2013

00:19

יעלון החליט להאריך את כהונתו של הרמטכ"ל גנץ בשנה

שר הביטחון מינה את סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף יאיר נווה ליושב ראש התעשייה הצבאית, והבהיר לנווה כי המינוי הוא לשנה וחצי לכל היותר. משמעות אורך המינוי – יעלון החליט להאריך את כהונתו של גנץ לשנה רביעית. נווה וסגן הרמטכ"ל הנוכחי, גדי אייזנקוט, הם המועמדים לתפקיד

שר הביטחון משה (בוגי) יעלון מינה הערב (שני) את סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף יאיר נווה, לתפקיד יושב ראש התעשייה הצבאית. יעלון הדגיש בפני נווה כי המינוי הוא לשנה וחצי לכל היותר ולא יזיק להתמודדותו הצפויה על תפקיד הרמטכ"ל.

 

משמעות המינוי של נווה ובעיקר של משך כהונתו בתפקיד החדש היא אחת - יעלון החליט להאריך את כהונתו של הרמטכ"ל בני גנף לשנה נוספת, רביעית במספר. אחרי ההארכה גנץ צפוי לסיים את תפקידו בפברואר 2015.

 

נווה צפוי להיות אחד משני המועמדים המובילים להחליף את גנץ בעוד כשנה וחצי. המועמד השני הוא סגן הרמטכ"ל הנוכחי, האלוף גדי אייזנקוט.