BETA

10.03.2013

22:33

באוצר מחכים ללפיד: קיצוץ בהזרמת הכספים לאוכלוסייה החרדית

יו"ר יש עתיד יהפוך כנראה בהמשך השבוע לשר האוצר החדש של ישראל ופקידי המשרד כבר מחכים לעידן החדש. בקרב פקידי האוצר קיימת תחושה כי תחת לפיד ובהיעדר הווטו של ש"ס בממשלה, ניתן יהיה להעביר שינויים משמעותיים. בין הצעדים: ביטול המסלול החרדי במכרזי דיור מוזלים, ביטול הבטחת הכנסה לאברכים ועוד

איך ייראה עידן לפיד במשרד האוצר? אמנם המגעים הקואליציוניים טרם הגיעו לסיכום רשמי, אך כפי המסתמן, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, יהיה שר האוצר הבא. איך יסתדר מי שהבטיח להוריד מסים ולדאוג למעמד הביניים עם אחד התפקידים המורכבים ביותר בפוליטיקה הישראלית?

 

(4:11 דקות)

פקידי האוצר מכינים כבר כמה שנים תכניות שרק מחכות לשר האוצר שיוכל להוציא אותן לפועל. לזאת מצטרפת העובדה כי לראשונה מזה שנים רבות, הממשלה החדשה תהיה ללא חרדים וללא הווטו של ש"ס על הניסיונות לשנות את הזרמת הכספים לאוכלוסייה החרדית.

 

על פי גורמים במשרד בין הצעדים המתוכננים בעידן לפיד ניתן למצוא: ביטול "המסלול" החרדי במכרזי דיור מוזל, ביטול הנחות הארנונה שמעניקות הרשויות המקומיות לאוכלוסיות שלא עובדות מתוך בחירה. כמו כן מתכננים באוצר לבצע גם קיצוץ בקצבת הבטחת ההכנסה לאברכים.

 

שאלה נוספת שמעסיקה את אנשי המשרד היא האם לפיד ייכנע ללחץ של בכירי האוצר ויעלה את המסים, למרות מה שהבטיח לבוחריו. שאלה נוספת היא מי יאיישו את התפקידים הבכירים במשרד לצדו של לפיד.