BETA

13.07.2012

00:37

משרד הפנים משנה ויזות של פליטים מסודן: "יקל על הגירוש"

משרד הפנים שינה ויזות של כ-70 פליטים מצפון סודן, כך שיופיע שהם בעצם מהדרום. בארגוני זכויות אדם טוענים כי מדובר בניסיון של המדינה לגרש פליטים, ובכך שהמערכת מקשה בכוונה על פליטים להשיג עבודה, מאחר וזה נוגד את החוק להעסיק את נתיני דרום סודן. "אם אציג את הוויזה הזו יכולים לעצור אותי", אומר רוני איברהים שהוויזה שלו שונתה

(2:18 דקות)

תקלה או אטימות? ברשות ההגירה והאוכלוסין שינו בחודשים האחרונים ויזות של פליטים מצפון סודן, ובמקום מקום לידתם המקורי נכתב כי הם מהדרום, לשם ניתן לגרש את הנתינים הזרים. במשרד הפנים טוענים כי כל המגורשים זוהו פרטנית על ידי הרשויות מדרום סודן, ולגבי אלה שהוויזה שלהם שונתה שייכים לשבט שמעמדו טרם נקבע.

 

"יש לי דרכון שכתוב סודן, ונתנו לי ויזה דרום סודן", אומר רוני איברהים, שמגיע מהרי דרום קוורופן, שבצפון סודן, ומציג את שתי הוויזות השונות לראווה. "אם הייתי דרום סודן. משרד הפנים עשה את זה שיהיה להם קל להוציא אותי מישראל. אם אציג את הוויזה הזו יכולים לעצור אותי."

 

"אני לא יכול לעבוד, או לשלם על הבית שלי ויש לי משפחה להאכיל", אומר סמיר סולימן, שאומר שבגלל מעמדו החדש אינו יכול להשיג עבודה, מאחר וזה מנוגד לחוק להעסיק דרום סודנים. "יש לי רק שאלה אחת למשרד הפנים: למה?"

מורן מקמל, מעמותת אס"ף המסייעת לפליטים, טוענת כי המדינה אינה שינתה את הוויזה בטעות, אלא מתוך ניסיון מחושב לגרש פליטי חרב. "זה ניסיון להוציא מכאן עוד אנשים מבקשי מקלט, בטענה שיש להם מדינה", אמרה מקמל. 

 

בימים אלה הוגשה עתירה לארגון HRC של האו"ם, נגד שינויי הוויזות המקשים על חיי פליטי החרב. ממשרד הפנים נמסר כי "הררשויות בדרום סודן עשו בדיקה פרטנית לגבי כל אזרח דרום סודני, באשר ל-70 הפליטים, מדובר בבני שבט אנובה לגביהם טרם התקבלה החלטה כיצד המדינה תנהג לגביהם".