BETA

25.10.2011

22:11

ארה"ב: גלעד שרון במאמצי קידום מכירות לספרו החדש

גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה לשעבר, מפרסם ספר בארה"ב, ובמסגרת מאמצי קידום המכירות שלו מדלג בין אולפני הראיונות של תוכניות הבוקר האמריקניות. הוא מספר בין השאר על מצבו של אביו - ונמנע מלבקר בפומבי את נתניהו

(2:08 דקות)