BETA

22.11.2016

00:10

עודכן:

הברית החזקה בין ראש הממשלה נתניהו לבין חברי הכנסת החרדים

על רקע הגדלת תקציב התמיכה בישיבות, ראש הממשלה והשרים החרדים נשאו אמש דברים בכנס של העיתון החרדי "המודיע". שר הבריאות ליצמן אמר לרה"מ נתניהו: "אדוני אנחנו מצביעים איתך בכל דבר, גם בדברים שאין לנו עניין בהם כי אנחנו סומכים עלייך"