BETA

גיבורת הקהילה הנפאלית בישראל - טרא קומרי

המטפלת שפוטרה מבית ראש הממשלה לאחר פרסום התקרית שלה עם שרה נתניהו, הפכה בסוף השבוע לגיבורת הקהילה הנפאלית בישראל. חבריה אף ערכו לכבודה אירוע תמיכה בגינת לווינסקי בתל אביב

(1:21 דקות)