BETA

05.09.2011

00:56

התקווה לשיקום: על העמותה שמוצאת בית לתינוקות הנטושים

כ-150 תינוקות ננטשים בישראל מדי שנה מיד לאחר הלידה. בעשרות מקרים, הוריהם עוזבים אותם בגלל מום או קושי כזה או אחר. מיה איידן מביאה את סיפורם של אלה שמנסים למצוא להם בית

(2:05 דקות)