BETA

02.09.2011

00:34

הפקלוטה לרפואה בתל אביב לא תפתח את השנה: אין מומחים שילמדו

הרופאים המומחים יאלצו להחליף את אלף המתמחים שמכתבי ההתפטרות שלהם ייכנסו לתוקף ביום ראשון הקרוב. "אני מתנצל אבל לא נוכל לפתוח את השנה", אמר דיקן הפקולטה, פרופסור יוסי מקורי. במקביל, רופאים מומחים מאיימים כי לא יגיעו למחלקות עם בית הדין לעבודה יוציא צווי מניעה למתמחים

(1:21 דקות)