BETA

קצב התפרץ לעבר השופטים: "אם הייתי אזרח רגיל לא היה מוגש כתב אישום"

במהלך הדיון בערעורו בבית המשפט העליון טען הנשיא לשעבר, כי נהגו בו לפנים משורת הדין וקרא לעבר השופטים: "הפרקליטות אמרה כי אם היה מדובר באזרח רגיל לא היו מגישים אישום". פרקליטו, ציון אמיר, טען כי נעשה בקצב "לינץ'" תקשורתי וכי מאז הורשע בעבירות אונס ומין הוא במצב של "מת מהלך"

(21 שניות)

בבית המשפט העליון נמשך היום (רביעי) הדיון השני בערעורו של הנשיא לשעבר, משה קצב, שהורשע בשתי עבירות אונס ועבירות מין נוספות. במהלך הדיון התפרץ קצב לעבר השופטים ואמר: "הפרקליטות אמרה כי אם היה מדובר באזרח רגיל אז לא היה מוגש כתב אישום".

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

מוקדם יותר במהלך הדיון התפתח עימות בין שופטת העליון, מרים נאור, לבין פרקליטו של הנשיא לשעבר, ציון אמיר. אמיר טען שבמהלך החודשים האחרונים, ובשנים שקדמו למשפט, דמותו של קצב "הושחרה ועוותה, וכל חיבוק תמים שנתן או קיבל הפך לעבירה".

 

השופטת נאור, התייחסה בספקנות לטענת ההגנה, ולפיה המתלוננות ה' ול' מבית הנשיא "הצטרפו לחגיגת המתלוננות נגד הנאשם". במהלך חילופי הדברים עם אמיר אמרה השופטת כי "יש חיזוק אמיתי בזמן אמת לתגובה הנסערת שלהן, ועם זה אדוני צריך להתמודד".

 

"המשפט לא יכול להשקיף על הפרשה הזו כאילו מדובר באישום שעומד לבדו מנותק מכל ההקשרים ומה שליווה את הפרשה הזו", אמר הפרקליט. לדבריו, זה מה שמבדיל את האישומים האלה מכל האישומים האחרים שאי פעם הגיעו לישראל.

"ייתכן וקצב לא אומר אמת"

"האם בית המשפט מכיר עוד כתב אישום כזה בתולדות המדינה שהגישו כתב אישום על עבירה של חיבוק?", תהה עורך הדין . "האם יש בכלל כתב אישום כזה? זה מה שצריך לשאול. איך נולד כתב אישום כזה?". אמיר טען עוד בדיון כי נעשה למרשו "לינץ'" בתקשורת וכינה את מצבו של קצה מאז הרשעתו "מת מהלך".

 

הדיונים בערעור שהגיש נשיא המדינה לשעבר על הרשעתו ועל עונש המאסר הכבד שהושת עליו, נפתחו ביום ראשון האחרון. בפתח הדיונים טען פרקליטו של קצב, עו"ד אביגדור פלדמן, כי קיימת אפשרות שקצב "לא אומר את האמת". פלדמן אמר את הדברים בהתייחסו למכתב ששלחה א' ממשרד התיירות לנשיא לשעבר והוצג כראייה במהלך המשפט. הוא אמר כי "יכול להיות שהיו ביניהם יחסים בהכסמה".