BETA

13.07.2011

03:30

בעקבות הגבלות הנגיד: ירידה של 15% בהיקף המשכנתאות

הירידה היא תוצאה גם של הפחתה בנכונות של הבנקים להלוות לזוגות צעירים את הסכום הדרוש לרכישת בית חדש. גם שיעור הריבית המשתנה בתוך הלוואת המשכנתא יורד בהתמדה, ועכשיו מדברים על ירידה של 32%. אתמול פרסם הבנק שיש ירידה קלה במחירי הדירות, ולכן מי שרוצה לרכוש דירה כעת, מוטב שיתייעץ ואף ימתין קצת

(31 שניות)