BETA

12.06.2011

23:27

עודכן:

הבורסה לניירות ערך בת"א בשפל של 9 חודשים

המניות המובילות בבורסה נמצאות בשפל של 9 חודשים, והמשקיעים בברוסה איבדו 10% מכספם בתוך חודשיים. הסיבות הן האטה בכלכלה המקומית בארה"ב, וגם מציאות גיאו-פוליטית לא ברורה באזור ומצב ביטחוני מעורער

(1:44 דקות)